Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder liggen in het stroomgebied van de Hunze. Aan de westkant begrensd het riviertje de Hunze (Drentsche Diep) de polders en ten oosten ervan ligt Hoogezand. Vroeger liep de Hunze door naar de Waddenzee. Recent zijn de polders  weer omgevormd tot een nat open natuurgebied waarin zowel drassige delen als open water voorkomen.   Tevens  is het een waterbergingsgebied in geval van nood (hoogwater).

 

Flora & Fauna

In het natte gebied broedt een kolonie kokmeeuwen en een kleine groep zeldzame witvleugelsterns.  Verder komt de zeldzamere vogels de steltkluut en de geoorde fuut voor. Zeer bijzondere gasten zijn de ralreiger en de kwak. Op de drogere gedeelten is de roep van de veldleeuwerik te horen.  De polder is in het najaar en winters geliefd bij eendensoorten, zoals wintertalingen, smienten en slobeenden. Ook de grote zilverreiger en de blauwe kiekendief zijn hier te spotten. Om dichtgroeien van het gebied te voorkomen grazen er Schotse hooglanders en Konikpaarden.