Onnerpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Onnerpolder ligt ten oosten van het dorp Onnen en ten noorden van het Zuidlaardermeer. Het is een uitgestrekte waterrijke polder en onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied.  Het heeft grotendeels een slappe veenbodem en slibrijke sloten. Door vernatting is het een rijk natuurgebied geworden.

Het gebied is rijk aan weidevogels zoals gele kwikstaart, tureluurs en grutto’s. Tevens rijk aan watervogels (oa de zeldzame steltkluut en witwangstern).