Zeevang

Fotoimpressie

Beschrijving

Een open veenweidegebied met een stelsel van lange smalle graslanden, weteringen en sloten.  Doorbraakkolken (waterplassen vlak achter de dijk) herinneren aan doorbraken tijdens de Zuiderzeetijd. Het gebied herbergt weidevogels en in de winter grote groepen overwinterende vogels (ganzen, smienten, goudplevieren).

Zeevang maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland