Korenburgerveen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Korenburgerveen is een kwetsbaar hoogveengebied bij Winterswijk in de Achterhoek. In het Korenburgerveen liggen twee kleine veengebieden genaamd – het Meddose Veen en het Vragender Veen. Het natuurreservaat is een uniek nog levend hoogveengebied.  Gebied bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme natte graslanden.

 

Flora & Fauna

In het voorjaar/zomer bloeien er het wollegras en veenpluis en in de winter de struik wilde gagel. Verder soorten zoals kleine zonnedauw, witte snavelbies, klein bronkruid, lavendelheide en dopheide.