Ternaard Buitendijks

Fotoimpressie

Beschrijving

Wadkwelders ten oosten van de pier bij Holwerd. Bij hoogwater kan het water over de zomerdijk stromen zodat de natuurlijke dynamiek (getijdewerking en het aanslibben van de kwelder) aanwezig is. In het natuurgebied liggen kreken en een vogelplas met eiland voor wadvogels.