Holtingerveld

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Holtingerveld is een gevarieerd reliëfrijk natuurgebied met afwisselingen in natte en droge natuur. In het gebied komt veel keileem voor waardoor water moeilijker weg kan en er natte gebieden ontstaan. Het landschap is getekend door de geschiedenis wat te zien is aan de grafheuvels, oorlogsmonumenten, bomkraters, oude landingsbaan uit 2de-wereldoorlog en hunebedden. Het Holtingerveld heeft heidevelden, zandverstuivingen, vennen en gevarieerde bossen. Hoogste punt is de Havelterberg, een deel van een stuwwalcomplex van Steenwijk.

Flora & Fauna

Gebied heeft een unieke flora. Op de natte heide bloeien dopheide en pijpenstrootje en de meer zeldzame planten als klokjesgentiaan en veenbies. In de droge heide groeien vooral struikheide en kraaiheide. In het voorjaar bloeien op de bosbodem bosanemoon, witte klaverzuring en dalkruid. Verder komen op delen zeldzame planten voor zoals knollathyrus, kleine bevernel, orchideeën, liggende vleugeltjesbloem, echte guldenroede  en fraai hertshooi. In en bij de vele veenplassen in het Holtingerveld groeien tal van bijzondere waterplanten zoals drijvend waterweegbree en waterdrieblad. Bijzondere vogels zijn de geelgors, roodborsttapuit, wespendief en in de winter soms als gast de klapekster. Reptielen zoals de adder, de ringslang en de levendbarende hagedis komen voor. Een bescheperde schaapskudde graast op de heide.