Libellenvallei

Fotoimpressie

 

Gebied

De Libellenvallei is een vochtige duinvallei met daarbinnen een gedeelte waar vaak water blijft  staan. Met name in de winter. Het is een vormt een kraamkamer voor o.a. de rugstreeppad en kamsalamander. De duinvallei herbergt de meeste bijzondere plantensoorten van de kalkrijke Hollandse duinen. Zoals Parnassia, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Vleeskleurige orchis, Slanke gentiaan, Kruisbladgentiaan en Geelhartje. Voor meer info zie Meijendel.