Westerpolder

Fotoimpressie

<foto’s volgen nog>

 

Beschrijving

Deelgebied ’t Roegwold. De Westerpolder ligt op zand en is relatief droog. Op de zandgrond groeien schrale soorten (o.a. zandblauwtje). Op het natter gedeelte het goudknopje en orchideeën.