Tetjehorn

Fotoimpressie

Beschrijving

Deelgebied ’t Roegwold. Tetjehorn ligt ten noordwesten van het Schildmeer. Het bestaat grotendeels uit rietmoeras heeft vogelsoorten zoals roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen. Een gedeelte uit vochtige graslanden. Waterpeil fluctueert er behoorlijk tijdens de seizoenen. Zie hier voor meer info over ’t Roegwold.