Kijfhoek en Bierlap

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Kijfhoek en Bierlap maken onderdeel uit van duingebied Meijendel, dat in beheer is van Dunea. Het gebied is toegankelijk met een aparte dagkaart. Het is werkelijk een schitterend uitgestrekt duingebied. Het gebied is nog ongerept en is op een bepaalde manier spannend. Er zijn talloze duinplassen (waterwinplassen) en ‘woeste’ hoge duinen met indrukwekkende vergezichten. Spannende smalle paden doorkruisen het gebied. Grote grazers zoals Galloways en Koniks lopen er rond. Bloeiende planten , ruige struiken en veel berken, populieren en eiken. In het najaar zie je er talloze paddenstoelen.

De duinen herbergen veel planten en dieren. De grote variatie in landschap maakt dat er voor veel soorten een geschikt leefgebied is te vinden. De duinen hebben veelal een hoefijzerachtige vorm. De duin gericht naar het noorden is veelal stijl en de helling naar het zuiden is minder stijl. De temperatuur op de zuidhelling (zonrijk) is vele malen hoger dan op de noordhelling (schaduwrijk en koeler). De noordzijde is veel meer begroeid dan de zuidhellingen (flora en fauna moet daar aangepast zijn in verband met de de hoge temperatuur die daar in zomer kan ontstaan).

Flora & Fauna

Het gebied is rijk aan bijzondere flora en fauna. Op het water zwemmen veel futen, meerkoeten, kuifeenden, krooneenden en tafeleenden. Ook
grote kans op Krooneenden. Tapuiten die broeden in verlaten konijnenholen. De kans dat je oog in oog met een vos komt te staan is vrij groot. De reeënpopulatie is er ook aanzienlijk gestegen.
Qua roofvogels zie ke vaak de volgende soorten: buizerd, havik en boomvalk.

Aan het eind van het voorjaar (juni) zie je op de open hellingen planten zoals Geel walstro, Grote tijm, Kleine steentijm, Dauwbraam en Kruipend stalkruid. Ook zijn veel hellingen totaal bedekt met mossen. Duidelijk is te zien dat de zuidhellingen minder groen zijn de dan de koelere noordhellingen. In het Kijfhoekbos is een duinbos met veelal de berken. Het is een (bijna) natuurlijk bos van inheemse boomsoorten. De berk wordt er vergezeld van ratelpopulieren, zwarte populieren en abelen. Struiken als de meidoorn, de wilde liguster, rode kamperfolie en de hondsroos zijn typerend voor het gebied. Voor meer info zie Meijendel.