Ilperveld

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Ilperveld is een uitgestrekt watergebied met honderden eilandjes van trilveen, rietkragen, kregen en berde sloten.  Het veenweidegebied Ilperveld is van oorsprong een hoogveengebied. De grond is er brak door diverse overstromingen van de toenmalige Zuiderzee. Koeien, schapen en geiten begrazen hier en daar het land. Het watergebied ligt ten noordoosten van Amsterdam. Het Ilperveld maakt deel uit van Nationaal Landschap Laag Holland

 

Flora & Fauna

Een mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeks­bloem, gevleugeld hertshooi, watermunt en lepelblad langs de waterkanten. Tevens komt struikheide, kraaiheide en de zeldzame zonnedauw voor.

Laat in het voorjaar en in de zomer tref je hier grote aantallen libellen en waterjuffers aan. Voorkomende soorten: blauwe glazenmaker, gewone oeverlibel, grote keizerlibel, viervlek, glassnijder, vroege glazenmaker, smaragdlibel, gewone pantserjuffer, roodoogjuffer, vuurjuffer en  azuurwaterjuffer.

Moerasvogels en weidevogels broeden er, zoals de grutto, kievit, ture­luur, scholekster, rietgors, karekiet en bruine kiekendief. Vanaf het najaar tot einde winter zijn er de wintergasten: smienten, diverse ganzensoorten en groepjes goudplevieren.