Bûtenfjild

Fotoimpressie

 

Beschrijving

In het noorden van Friesland (omgeving Veenwouden) ingesloten tussen de zandruggen het waterrijk natuurgebied Bûtenfjild. Een bijzonder gevarieerd moerasgebied bestaande uit natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, een oud stroomdal, waterplassen en uitgestrekte rietvelden.  In het Bûtenfjild liggen twee deelgebieden:  een open landschap genaamd de Bouwepet en een meer besloten en  lager gelegen veengebied genaamd het Ottema-Wiersmareservaat. In het gebied liggen veel zwerfkeien.

Flora & Fauna

In de Bouwepet grazen Exmoorpony’s.  In het voorjaar broeden er eenden en enkele weidevogels. In dit gebied verblijven tijdens de winter verblijven er ganzen, eenden en steltlopers. Het water in Bûtenfjild is zeer schoon wat te zien is aan het voorkomen van soorten kranswieren, ondergedoken moerasscherm en andere kleine waterdiertjes. Karakteristieke flora voor het reservaat zijn soorten zoals moerasviooltje, blauwe knoop, lisdodde, grote boterbloem en ronde zonnedauw.

De vogels in het Bouwpet zijn met name water- en moerasvogels.  Daarnaast zie je in het Ottema-Wiersmareservaat ook interessante bosvogels zoals nachtegaal, spotvogel en grauwe vliegenvanger.