Ameland

Fotoimpressie

Voor meer foto’s zie: Duinen AmelandKwelders Ameland en Wad Ameland.

 

Beschrijving

Het Friese Waddeneiland Ameland bestaat uir vier dorpjes: Hollum, Ballum, Nes en Buren. Qua natuur bestaat het eiland uit bos, heide, duin, duinvalleien, duinmeren, moeras en weilanden. De hoogste duin van Ameland is de De Oerdblinkert (24 meter hoog).

Aan de noordwestkant van het eiland vindt kustafslag plaats. Het oosten van Ameland groeit vanaf twee zijden aan. Vanaf het Noordzeestrand zorgt het stuiven van het zand dat er kleine duinen ontsaan. Vanaf de Waddenkant voert de Waddenzee slib aan wat op de kwelders achterblijft.

Bijzondere natuurgebieden op Ameland zijn onder andere ’t Oerd, De Hon en het Groene Strand. De eerste twee liggen in het oostelijke gedeelte van het eiland, het laatste ten noordwesten van het eiland.

Flora & Fauna

Door de dynamiek van zout en zoet water op Ameland heeft het eiland een ongekende rijkdom aan planten. Qua vogels broeden er blauwe- en bruine kiekendieven, eidereenden, bergeenden, wulpen, kluten, lepelaars, verschillende soorten sterns, tapuiten, velduilen en grutto’s.