Koehool

Fotoimpressie

Beschrijving

Koehool is een afgelegen stukje Friesland in het noorden (boven Tzummarum) langs de Waddenzee. Buitendijks is er een smalle kwelderstrook met een mozaïek aan geultjes en slibplaten.

Flora & fauna

Op de kwelder groeten kwelderplanten zoals zeekraal en Engels slijkgras. Op het wad zijn in de zomer en in het najaar veel steltlopers te zien.