Wad Texel

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Wad bij Texel is een uniek stelsel van geulen en wadplaten. Bij eb vallen de wadplaten – die gescheiden worden door diepe geulen – droog. Bij het droog vallen van de wadplaten foearageren vele wad- en steltlopers op het wad door het bechikbaar komen van veel bodemdieren.

De Mokbaai – ontstaan na verzanding van het het Spanjaardsgat – is een ingesloten baai aan de zuidwest kant van Texel. Bij eb foerageren en rusten er diverse vogels op de wadplaten en bij vloed rusten de vogels op kwelders in de Mokbaai.

Zie hier voor meer informatie over Texel.