Weerribben

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Weerribben kenmerken zich door moerasbos, water, vogels en eindeloze rietveldenden. Onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het kenmerkende landschap van talloze trekgaten (‘de weeren’) is ontstaan door de intensieve veenafgraving door de mens. de trekgaten. Op de smalle lekakkers (‘de ribben’) naast de trekgaten werd het veen te drogen gelegd.  Om het gebied open te houden  wordt actief beheer gedaan.  Riet wordt jaarlijks  gemaaid en gesneden en de bovenste laag soms afgeplagd  Zo wordt voorkomen dat het gebied dichtgroeit. Riet wat niet gemaaid verlandt uiteindelijk naar wilgenbos.

Bijzonder is de spinnekopmolen De Wicher die vroeger zorgde dat het waterpeil in de ‘de Boonspolder’ op peil bleef.  Midden in de Weerribben ligt het kleine dorp Kalenberg met talloze bruggetjes over de wirwar van sloten. Voor meer info zie NP Weerribben-Wieden.

 

Flora&Fauna

Leefgebied van de otter. Talloze water- en rietvogels  nestelen hier.  Op het water bloeien in de zomer de waterlelie, gele plomp en gele lis.  Voorkomen van diverse zeldzame vlinders (onder andere de zeldzame soorten de grote vuurvlinder en de zilveren maan) en libellen