Rohelstermieden

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een natuurgebied waarin petgaten liggen die vroeger door de turfwinning zijn ontstaan.

Flora & Fauna

Weidevogels zoals de grutto en watersnip.