Mensingebos

Fotoimpressie

Beschrijving

In de kop van Drenthe bij Roden ligt het Mensingebos. Het bestaat grotendeels uit bos, enkele graslanden, houtwallen, vennen en een klein deel heide ‘Moltmakersstuk’. In het bos staat een authentieke havezate. Aan de oostkant loopt het beekdal van het Lieversche Diep.

Flora & Fauna

Karakteristiek voor Mensingebos zijn de eikenlanen, oude grove dennen, fijnspar, zomereik en beuken. In het deel Sterrebos staan indrukwekkende eiken en beuken.  Op de hogere delen van heide Moltmakersstuk groeit vooral struikheide. Op de lagere delen die natter zijn komen dopheide en bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en beenbreek voor.