Makkumernoardwaard

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Makkumernoardwaard is de meest noordelijke zandplaat van de Makkumerwaarden. Een plaat met uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos. In de loop van de tijd is door stroming en golfslag aan de rand van de Makkumernoardwaard een zandbank met veel schelpen ontstaan. Meer info over Makkumerwaarden.

Flora & fauna

Bijzonderheden: de vleeskleurige orchis doet het goed op de ‘noardwaard’ en er is een populatie van de Noordse woelmuis.