Schipborgsche Diep

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Schipborgsche Diep heeft een sterk meanderend patroon. Het diep loopt noordwaarts vanaf de plek waar het Anlooërdiepje in het Oudemolensche Diep stroomt. Stroomafwaarts wordt het Schipborgschse Diep het Westerdiep. Nog verder naar het noorden krijgt de beek uiteindelijk de naam Drentsche Aa. Zie hier voor meer info over NP Drentsche Aa.