Matslootgebied

Fotoimpressie

 

Beschijving

Het Matslootgebied is een doorstroommoeras van De Onlanden. Twee slenken (Noorderslenk en Midslenk)doorsnijden het gebied, die het water van het Peizer- en Eelderdiep naar het Leekstermeer voeren. Tussen de diepjes  ligt een waterbekken, het Langmameer.  In het gebied liggen twee natte broekbosjes, het Klein- en Groot Waal.

In de winter zie je langs de Onlandse Dijk vaak baardmannetjes in het riet. Langs het pad bloeit in het vroege voorjaar klein hoefblad en later in het voorjaar de rietorchis. Het gebied kan erg nat jn. Leefgebied voor de otter en libellen. Oude veenterpen (vaak onherkenbaar)  liggen tevens in het gebied.

 

Voor meer info zie Onlanden.