Langmameer en Nieuwe Weering

Fotoimpressie

Beschrijving

De Onlanden herbergt een waterbekken genaamd het Langmameer. Het meer is aan de oostkant verbonden met slenken met de Peizerweering en aan de westkant met het Matslootgebied (wat weer verboden is met het Leekstermeer). Het meer is vrij open met aan de oevers rietkragen. Veel watervogels rusten en foerageren hier. In de winter onder andere veel smienten en kleine aantallen grote zaagbekken en nonnetjes. Ten zuiden van het meer ligt de waterberging de Nieuwe Weering wat in open verbinding staat met het Piezerdiep.  De waterspitsmuis wordt hier waargenomen. Voor meer info zie Onlanden.