Broeksterpetten

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een zompig natuurreservaat in het noordoosten van Friesland. Is onderdeel van de Surhuizumermieden. De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen. Rijk aan weidevogels.

Flora & Fauna

Weidevogels doen het goed in dit gebied. Er broeden grutto’s, kievitten, watersnippen, scholeksters en tureluurs.  Relatief weinig roofdieren in dit gebied door het handhaven van een hoge waterstand.