Tusschenwater

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een gebied waar natuur, waterwinning en waterberging samen komen. Ligt in het Hunzedal ten zuidoosten van Zuidlaren.  Natuur bestaat uit moeras en nat grasland met kleine stukken  broekbos.  Door het gebied stroomt de rivier de Hunze. Zie voor meer info Hunzedal.

Flora & Fauna

Vogelsoorten als riet- en moerasvogels, steltlopers, zilverreigers, ganzen en eenden komen voor.