Zeelathyrus

Onderstaande foto’s zijn gemaakt bij de Waddenzee bij Harlingen: