Noordse kwikstaart

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de Kennemerduinen.